COMBILIFT, CERTIFICATION EUROPE TARAFINDAN ÇEVRE YÖNETİM ISO 14001:2015 VE SAĞLIK VE GÜVENLİK ISO 45001:2018'DE DÜNYACA KABUL EDİLEN STANDARTLARIN SERTİFİKALARINI ALDI.

Combilift, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi almaya hak kazanmıştır. Çalışan güvenliğini iyileştirme, işyeri risklerini azaltma ve daha iyi, daha güvenli çalışma koşulları yaratma konusunda ciddi olan kuruluşlara verilir. Combilift, bu sertifikaları alarak, çevre üzerindeki etkiyle ilgili olarak Endüstri için sağlam bir örnek oluştururken, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin refahı için sorumluluk alıyor. Müşterilerimizin sürekli değişen ihtiyaçlarına yanıt verme, işin her alanına nüfuz eder ve malzeme elleçleme alanında yenilik sunma arzusu, operasyonlarımızın arkasındaki itici güçtür. ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2018 standartlarının sertifikaları, belirlediğimiz standartları sürekli iyileştirmek için bir platform sağlıyor. Halihazırda ISO 9001:2015 (Kalite Yönetimi) sertifikasına sahibiz ve şu anda Enerji Yönetim Sistemi olan ISO 50001:2011 Sertifikasyon sürecinden geçiyoruz.

ISO 45001

ISO 45001:2018 NEDİR?

ISO 45001, bir kuruluşun, yaralanma ve sağlığın bozulmasını önleme çalışmalarında İSG performansını proaktif olarak iyileştirmesini sağlamak için, kullanımına ilişkin rehberlikle birlikte bir iş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetim sistemi için gereksinimleri belirten Uluslararası bir Standarttır. ISO 45001, bir kuruluşun, İSG yönetim sistemi aracılığıyla, işçi sağlığı/iyiliği gibi sağlık ve güvenliğin diğer yönlerini entegre etmesini sağlar ancak geçerli yasal gerekliliklere göre bir kuruluştan bu tür sorunları da ele alması istenebilir.

ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

ISO 9001:2015 NEDİR?

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi (KYS), dünyanın önde gelen kalite yönetim standardı olarak uluslararası düzeyde tanınmaktadır ve dünya çapında 170’den fazla ülkede bir milyondan fazla kuruluş tarafından uygulanmaktadır. Tam potansiyeliyle uygulanan ISO 9001, kuruluşunuz için paha biçilmez bir varlık haline gelir. Standardın amacı, şirketlere ürünleriyle ilgili yasal ve düzenleyici gereklilikleri yerine getirirken müşteri hizmetlerinde ve teslimatlarında mükemmelliğe ulaşmalarında yardımcı olmaktır. Standart, performansı artırmak için bir organizasyon genelinde veya belirli bir saha, fabrika veya departman içinde kullanılabilir.

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001
ISO 14001

ISO 14001:2015 NEDİR?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS), bir kuruluşun ürün, hizmet ve süreçlerinin anlık ve uzun vadeli çevresel etkilerini yönetmek için sistematik bir çerçevedir. Kuruluşunuz ISO 14001 sertifikasını tamamlayarak, paydaşlara çevre yönetim sisteminizin uluslararası sektöre özel çevre standartlarını sağladığını garanti edebilir.

ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ