ORGANIZACJA „CERTIFICATION EUROPE” PRZYZNAŁA SPÓŁCE COMBILIFT GLOBALNIE UZNANE NORMY W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA ISO 14001:2015 I HEALTH&SAFETY ISO 45001:2018.

Spółce Combilift przyznano certyfikat w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  ISO 45001. Otrzymują go przedsiębiorstwa traktujące poważnie kwestię zwiększania bezpieczeństwa pracowników, zmniejszania zagrożeń w miejscu pracy oraz tworzenia lepszych, bezpieczniejszych warunków pracy. Poprzez uzyskanie tych certyfikatów spółka Combilift przejmuje odpowiedzialność za dobrostan naszych pracowników i klientów dając jednocześnie dobry przykład oddziaływania na środowisko dla całej branży. Reagowanie na nieustannie zmieniające się potrzeby naszych klientów przenika każdy obszar prowadzonej działalności oraz chęć dokonywania innowacyjnych zmian w zakresie przeładunku materiałów i stanowi siłę napędową do naszych działań. Certyfikacja do standardów ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 zapewnia teraz podstawę do ciągłego doskonalenia norm już ustanowionych. Zdobyliśmy już certyfikaty  ISO 9001:2015 (zarządzanie jakością), a obecnie przechodzimy proces certyfikacji pod kątem ISO 50001:2011 będący systemem zarządzania energią.

ISO 45001

CZYM JEST ISO 45001:2018?

ISO 45001 jest międzynarodową normą, która określa wymogi dla systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), z instrukcją jej stosowania, aby umożliwić przedsiębiorstwu aktywne podejście do zmian wpływających na zwiększanie wyników w zakresie prewencji doznawania uszczerbku na zdrowiu i zapadania na choroby. ISO 45001 umożliwia przedsiębiorstwu, poprzez system zarządzania BHP, w integracji innych aspektów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa takich jak dobra forma pracowników; należy mieć jednak na uwadze, że przedsiębiorstwo może również podlegać również wymogowi prawnemu zajęcia się tymi kwestiami.

CERTYFIKAT W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ISO 45001

CZYM JEST ISO 9001:2015?

System zarządzania jakością ISO 9001:2015 jest uznany w wymiarze międzynarodowym za wiodącą na świecie normę zarządzania jakością, którą wdrożyło ponad milion przedsiębiorstw w ponad 170 krajach całego świata. Wdrożenie ISO 9001, w pełnym zakresie, staje się cennym atutem przedsiębiorstwa. Norma ma na celu wspomagać spółki w osiąganiu zgodności z wymogami ustawowymi i regulacyjnymi dotyczącymi produktu, osiągając doskonałość w zakresie obsługi i realizacji usług na rzecz klientów. Norma może być stosowana w całym przedsiębiorstwie celem doskonalenia wyników lub w określonym obiekcie, zakładzie lub wydziale.

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2015

ISO 9001
ISO 14001

CZYM JEST ISO 14001:2015?

System zarządzania ochroną środowiska ISO 14001 stanowi systemową ramę do kształtowania bezpośrednich i długoterminowych czynników oddziałujących na środowisko ze strony produktów, usług i procesów przedsiębiorstwa. Poprzez pomyślne przejście procesu certyfikacji zgodnie z ISO 14001 Państwa przedsiębiorstwo może zapewnić zainteresowane strony, że stosowany w nim system zarządzania ochroną środowiska spełnia międzynarodowe normy w zakresie ochrony środowiska dla konkretnej branży.

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 14001:2015