Trwałość

Nasze dążenie do tworzenia lepszej przyszłości

Sustainability Banner

Trwałość

Nasze dążenie do tworzenia lepszej przyszłości

Wspomaganie Trwałości Naszych Klientów

W spółce Combilift dążymy do wspomagania działań klienta prowadzących do osiągnięcia trwałości, zapewniając mu wartości środowiskowe i ekonomiczne. Wszystkie nasze rozwiązania w zakresie przeładunku towarów są, z gruntu, trwałe, zaprojektowane z myślą o wydajności, pojemności magazynowej i większym bezpieczeństwie. Kluczowym elementem etosu spółki Combilift jest niesienie klientom pomocy w zakresie zwiększania miejsca magazynowego bez potrzeby zwiększania wielkości swojego obiektu, co skutkuje zmniejszonym zużyciem energii oraz powiązanych z tym kosztów takich jak ogrzewanie, oświetlenie i utrzymanie.

 

Wytwarzamy wszechstronne technologie wózków widłowych, które są w stanie spełniać rozliczne role, w pomieszczeniach i na zewnątrz, zmniejszając wielość taboru, a co za tym idzie, zmniejszając ślad węglowy. Ślad węglowy można dalej obniżać, korzystając z elektrycznych wózków widłowych, a nasze silniki diesla i LPG spełniają najbardziej restrykcyjne wytyczne w zakresie emisji i skuteczności. Poza tym nasze rozwiązania są przeprojektowane tak, aby wydłużyć okres przydatności użytkowej pojazdu ciężarowego i zmniejszyć koszty związane z utrzymaniem.

Empowering our customers sustainability

ZOBACZ RÓŻNICĘ

 

Nasz „Plan Miasta” Zrównoważonego Magazynowania

Rozeznanie w zakresie miejsca w Państwa magazynie i tym, w jaki sposób jest obecnie użytkowane ma znaczenie kluczowe dla wdrożenia zrównoważonego łańcucha dostaw i najlepszego wykorzystania swojego obiektu magazynowego. Przed rozbudową swoich obiektów lub przeniesienia się do większej lokalizacji może warto zbadać strategie oszczędzania miejsca w celu optymalizacji istniejącego śladu.
Dwa proste sposoby wykorzystania w pełnym stopniu istniejącego miejsca magazynowego to zwężenie alejek i korzystanie z wyższych regałów na palety. W Combilift oferujemy bezpłatne usługi konsultacyjne w zakresie planowania magazynu, aby pomóc Państwu zwizualizować, jak można pozyskać dodatkową pojemność magazynową i maksymalnie zwiększyć wydajność przepływu pracy. Prosimy o kontakt z jednym z naszych specjalistów ds. optymalizacji, który może pomóc Państwu „wyciągnąć” jak najwięcej ze swojego obiektu magazynowego.
Green Facilities and Production Process

„Zielone” Obiekty i Proces Produkcyjny

W Combilift sprawujemy kontrolę nad procesem produkcyjnymi, aby zapewnić jak najbardziej zrównoważony charakter działania. W ramach przestrzegania naszej filozofii prowadzenia działalności w sposób jak najbardziej zrównoważony przeszliśmy na stosowanie farb wodnych, co zasadniczo zmniejszyło wolumen lotnych związków organicznych mających negatywny wpływ na środowisko.
Uzyskaliśmy certyfikaty zgodności z międzynarodowymi normami jakości i bezpieczeństwa. Nasz obiekt produkcyjny uzyskał certyfikat w ramach międzynarodowego systemu zarządzania jakością ISO 9001, zarządzania ochroną środowiska ISO 14001 i oceny bezpieczeństwa i higieny pracy serii ISO 45001.
Dążymy również do prowadzenia zamówień w trybie zrównoważonym; duża część naszych rocznych wolumenów zaopatrzenia pochodzi od dostawców w Irlandii, z których wielu jest z nami od czasu rozpoczęcia działalności w roku 1998, przyczyniając się do utrzymania naszej gospodarki lokalnej oraz obniżania oddziaływania ze strony transportu.
W naszej centrali zlokalizowanej na obszarach wiejskich Irlandii staramy się nieustannie prowadzić recykling i utylizację materiałów, chronić zasoby naturalne i obniżać zużycie energii.
В нашем головном офисе, расположенном в сельской местности Ирландии, мы постоянно стремимся перерабатывать и повторно использовать материалы, беречь природные ресурсы и снижать потребление энергии.

Technologia Maksymalizacji Wykorzystania światła dziennego

30% powierzchni naszych dachów stanowią okna dachowe, co umożliwia personelowi wykonywanie pracy w warunkach światła dziennego, oddziaływanie 173% więcej światła białego, tworzy korzystniejsze warunki pracy dla pracowników.

Technologia Maksymalizacji Wykorzystania światła dziennego

Oświetlenie LED

Korzystamy z oświetlenia LED z lampami na czujniki PIR umożliwiającymi przyciemnianie na czas występowania światła dziennego i stosowanymi w nieużytkowanych obszarach fabryki, aby wyłączały się tam automatycznie.

Oświetlenie LED

Paliwo z Biomasy

Korzystamy z bojlera na biomasę o mocy 1Mw w celu zmniejszenia zużycia LPG w boksach lakierniczych co, z kolei, daje oszczędność 473 316 kg CO2.

Paliwo z Biomasy

Energia z Paneli Fotowoltaicznych

Korzystamy z paneli fotowoltaicznych, które dają 185 kW energii, co stanowi 10% naszego codziennego zużycia energii elektrycznej.

Energia z Paneli Fotowoltaicznych

Zbieranie Wody Deszczowej

Eksploatujemy system gromadzenia 110 000 litrów wody deszczowej, którą wykorzystuje się do mycia pod ciśnieniem i w naszych toaletach zakładowych.

Zbieranie Wody Deszczowej

Rozwój Pracowników
Zdajemy sobie sprawę, że kluczowym elementem przyczyniającym się do naszego sukcesu jest dobro naszych pracowników. W związku z tym zapewniamy szkolenia w ramach programów doskonalenia umiejętności i różnych programach związanych ze zdrowiem i dobrostanem, które umożliwiają ustawiczny rozwój naszego zespołu. Nagroda dla najlepiej zarządzanej firmy przez osiem lat z rzędu od firmy Deloitte stanowi dowód na inwestowanie w naszych pracowników.
Celem zapewnienia zrównoważenia długoterminowego, staramy się również inwestować w naszą przyszłą kadrę. Oferujemy staże i programy praktyk umożliwiające studentom naukę projektowania w warunkach praktycznych oraz zdobywanie kwalifikacji, jednocześnie przy tym zarabiając.
Nie tylko promujemy kulturę bezpieczeństwa, szacunku i umacniania pozycji wśród naszych pracowników, ale również jesteśmy zaangażowani w działalność na rzecz szerszej społeczności. Od wspierania inicjatyw charytatywnych po sponsorowanie naszej lokalnej drużyny Ladies GAA, jesteśmy dumni z naszej zakorzenionej pozycji w naszej społeczności.
Employees wellbeing
Nasze Dążenie do Realizacji „Celów zrównoważonego rozwoju ONZ”

„Cele zrównoważonego rozwoju ONZ [ang. United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs)], ustanowione w roku 2015 stanowią wyraz prośby kierowane do rządów i spółek o działania w skali globalnej, aby przyczyniać się do kształtowania godnego życia i szans dla wszystkich ludzi, chroniąc przy tym naszą planetę. Tych 17 celów SDG przedstawia w zarysach ogólnych cele i ambicje zrównoważonego rozwoju w wymiarze ogólnoświatowym na rok 2030 i wszystkie cieszą się poparciem spółki Combilift. Prosimy o zapoznanie się z najważniejszymi SDG, które my staramy się wdrażać w Combilift.

 

W spółce Combilift zapewniamy każdemu bezpieczne, zdrowe środowisko pracy. Dążymy do osiągnięcia zerowego poziomu kontuzji dzięki inicjatywom takim jak nasze barierki bezpieczeństwa oddzielające ponad 600 naszych pracowników od poruszających się pojazdów oraz poprzez zachęcanie do poddania się rutynowym obserwacjom pod kątem bezpieczeństwa w ramach naszego programu „Piękna zdobycz” [ang. „Good Catch”].

Zapewniamy jakościową edukację oraz możliwość wyniesienia potencjału zawodowego na wyższy poziom w ramach wielu programów takich jak w pełni finansowany program Praktyka i staż w zakresie technologii inżynieryjnej OEM [ang. OEM Engineering Technology Traineeship & Apprenticeship], przygotowując wiele osób do pracy w przyszłości na stanowiskach inżynierów i techników.

W spółce Combilift ciężko pracujemy, aby pomóc magazynom uzyskać jak najwięcej z ich pojemności magazynowej. Promujemy optymalizację magazynowania w formie tworzenia elastycznej infrastruktury i przyjęcie innowacyjnego podejścia, aby pomóc naszym klientom w doskonaleniu wydajności energii i obniżaniu emisji CO2.

Dążymy do gwarantowania zielone wzorce pozyskiwania dzięki procesowi kwalifikowania naszych dostawców i zapewniać realizacje zrównoważonych praktyk wytwarzania w naszym najnowocześniejszym obiekcie produkcyjnym. Na przykład poprzez stosowanie farb wodnych zmniejszamy emisje lotnych związków organicznych o 73 %.

Dzięki globalnej współpracy z Brazylią, dostarczamy ratującego życia sprzętu wielu pacjentom w krajach rozwijających się w postaci urządzenia Combi-Ventilate, które przekształca jeden wentylator w kilka stacji do wentylowania. W wyniku tego zapewniamy każdemu zdrowie i dobrostan w trakcie kryzysu Covid-19.

W spółce Combilift zapewniamy każdemu bezpieczne, zdrowe środowisko pracy. Dążymy do osiągnięcia zerowego poziomu kontuzji dzięki inicjatywom takim jak nasze barierki bezpieczeństwa oddzielające ponad 600 naszych pracowników od poruszających się pojazdów oraz poprzez zachęcanie do poddania się rutynowym obserwacjom pod kątem bezpieczeństwa w ramach naszego programu „Piękna zdobycz” [ang. „Good Catch”].

3. Dobry stan zdrowia i dobrostan

Zapewniamy jakościową edukację oraz możliwość wyniesienia potencjału zawodowego na wyższy poziom w ramach wielu programów takich jak w pełni finansowany program Praktyka i staż w zakresie technologii inżynieryjnej OEM [ang. OEM Engineering Technology Traineeship & Apprenticeship], przygotowując wiele osób do pracy w przyszłości na stanowiskach inżynierów i techników.

4. Jakościowa Edukacja

W spółce Combilift ciężko pracujemy, aby pomóc magazynom uzyskać jak najwięcej z ich pojemności magazynowej. Promujemy optymalizację magazynowania w formie tworzenia elastycznej infrastruktury i przyjęcie innowacyjnego podejścia, aby pomóc naszym klientom w doskonaleniu wydajności energii i obniżaniu emisji CO2.

9. Branża, Innowacja i Infrastruktura

Dążymy do gwarantowania zielone wzorce pozyskiwania dzięki procesowi kwalifikowania naszych dostawców i zapewniać realizacje zrównoważonych praktyk wytwarzania w naszym najnowocześniejszym obiekcie produkcyjnym. Na przykład poprzez stosowanie farb wodnych zmniejszamy emisje lotnych związków organicznych o 73 %.

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Dzięki globalnej współpracy z Brazylią, dostarczamy ratującego życia sprzętu wielu pacjentom w krajach rozwijających się w postaci urządzenia Combi-Ventilate, które przekształca jeden wentylator w kilka stacji do wentylowania. W wyniku tego zapewniamy każdemu zdrowie i dobrostan w trakcie kryzysu Covid-19.

17. Partnerstwo w celu osiągania celów

Więcej Informacji