COMBI-VENTILATE

PRZEKSZTAŁCANIE JEDNEGO WENTYLATORA W WIELE STACJI WENTYLOWANIA

W Combilift łączymy naszą wiedzę inżynierską oraz projektowania oprogramowania w celu opracowania Combi-Ventilate, urządzenia dzielącego, które przekształca jeden wentylator w wiele stacji wentylowania w odpowiedzi na sytuację nadzwyczajną związaną z epidemią Covid-19. Urządzenie Combi-Ventilate opracował zespół inżynierów mechatroników i specjalistów ds. oprogramowania w ciągu 5 tygodni, a urządzenie poddawane jest obecnie testom laboratoryjnym pod kierownictwem Gera Curleya, profesora anestezjologii i intensywnej opieki medycznej w Royal College of Surgeons przy szpitalu Beaumont.
 
Tick 2

Wentylator na oddziale intensywnej opieki medycznej

Współpracuje z każdym wentylatorem na oddziale intensywnej opieki medycznej

Tick 2

Filtr HEPA

Wysokosprawny filtr powietrza

Tick 2

Zawór Kontroli

Elektroniczny Zawór Kontroli Przepływu

Tick 2

Czujnik Przepływu

Receptor Czujnika Przepływu

Czym jest Combi-Ventilate?

Combi-Ventilate jest urządzeniem dzielącym, które przekształca jeden wentylator w wiele stacji wentylowania. W Combi-Ventilate stosuje się standardowe przewody i akcesoria celem łatwego montażu, a indywidualne filtry pacjenta zapobiegają zarażaniu krzyżowemu. Każdy pacjent ma własny ekran, który pozwala pracownikom służby zdrowia indywidualnie monitorować informacje o ich funkcjach życiowych. Obejmują one wartości czynności życiowych, dane pochodzące z historii pacjenta oraz dane statystyczne i regulowane ustawienia alarmu. W skład wyposażenia wchodzą zawory odcinające, filtry HEPA, czujniki przepływu oraz automatyczne zawory kontroli przepływu. Wszelkie występujące nieprawidłowości zostają wykryte i będą uruchamiać alarm konkretnego pacjenta. Combi-Ventilate jest wyposażony w automatycznie ustawiane zawory kontroli przepływu, które umożliwiają kontrolę pracownikom służby zdrowia nad objętością oddechową u każdego pacjenta w trybie elektronicznym bez konieczności dokonywania korekt w trybie ręcznym.

POSŁUCHAJMY HISTORIĘ COMBI-VENTILATE

Martin McVicar, prezes i współzałożyciel Combilift powiedział: „Pewne kraje i miasta zmagają się z tym, by uzyskać wystarczającą liczbę wentylatorów i wiele rządów i organów służby zdrowia zachęca producentów do znajdywania rozwiązanie tak, jak Urząd Opieki Zdrowotnej [ang.HSE] w Irlandii. Zamiast rzeczywistego opracowywania wentylatorów, analizowaliśmy, co jest rzeczywiście potrzebne, tak jak działamy w zwykły modelach biznesowych.”

„Opracowaliśmy Combi-Ventilate w takim samym etosie i mając na uwadze taki sam cel jak w przypadku wyrobów Combilift, a wszystko sprowadza się do tego, aby robić więcej mając mniej do dyspozycji” mówi McVicar.

„Podjęliśmy te działania o charakterze non-profit celem zaspokojenia naszych potrzeb w kryzysie globalnym dla służb medycznych na całym świecie – braku lub niedoboru wentylatorów. Sektor urządzeń medycznych nie mieści się w zakresie naszej działalności podstawowej, ale zawsze skupialiśmy się na tworzeniu sprzętu o charakterze krytycznym, zapewniającego ludziom bezpieczeństwa i podtrzymującego ich przy życiu i ten ostatni projekt, napędzany naszą chęcią niesienia pomocy w tych trudnych czasach, odzwierciedla istotę naszych działań badawczo-rozwojowych w okresie ostatnich 20 lat. Jeśli przy pomocy naszego produktu będzie można ratować życie, jeśli możemy odmienić te trudne czasy na lepsze, wówczas czynimy świat lepszym miejscem dla wszystkich.”

„Tworząc sprzęt uważnie słuchamy naszych klientów w celu doskonalenia i doprowadzania produktu do perfekcji. Takie podejście w ramach naszej współpracy z HSE tak naprawdę doprowadziło nas do miejsca, w którym jesteśmy obecnie. Jest on zaprojektowany jako przystawka, którą można dodać do dowolnego wentylatora markowego. Kosztuje ułamek kwoty standardowego wentylatora i można go łatwo zainstalować w każdym środowisku oddziału intensywnej opieki medycznej.

Ronnie McDermott, krajowy doradca ds. sprzętu medycznego, HSE

W uzupełnieniu normalnej koncepcji podzielenia wentylatora urządzenie Combi-Ventilate dodaje monitoring i urządzenia kontrolujące dla każdego pacjenta, co utwierdza klinicystę co do zasadności stosowania systemu. Będzie to szczególnie przydatne w krajach rozwijających się, w których nie można pozwolić sobie na luksus wyjścia i zakupu wielu wentylatorów. Obecnie podzielenie wentylatora jest skutecznym rozwiązaniem.

Minister ds. Gospodarki, Przedsiębiorstw i Innowacji, Heather Humphreys TD

„Combilift odnosi ogromne sukcesy na całym świecie ponieważ znajdywanie rozwiązań ma znaczenie priorytetowe dla tej firmy. Z tego względu nie należy się dziwić, że wkracza ona na płaszczyznę naszych krajowych i globalnych wysiłków w zakresie zwalczania COVID-19. Spółka ta cechuje się innowacyjnym podejściem i umiejętnością adaptacji, czego dowodem jest urządzenie rozdzielające. Chciałabym skomentować ich cudowne osiągnięcie i życzyć im wielu sukcesów przy wprowadzaniu produktu na rynek.

Dr Michael Power, krajowy specjalista ds. klinicznych, Program Intensywnej Opieki Medycznej, Krajowe Programy Kliniczne, Projektowanie i Innowacja Kliniczna, Biura Głównego Specjalisty ds. Klinicznych, HSE

„Urządzenie Combi-Ventilate jest bezpieczną i niezawodną przystawką do wentylatorów do stosowania w warunkach oddziału intensywnej opieki medycznej w niepożądanych okolicznościach, w których dysponuje się jednym wentylatorem na wielu pacjentów. Pozwala ono wyeliminować potworny dylemat. Urządzenie Combi-Ventilate jest bezpieczne i niezawodne. Jest to rozwiązanie inżynierskie dostarczające odpowiednią ilość powietrza każdemu pacjentowi i rzeczywiście dostarcza odpowiednią ilość powietrza każdemu pacjentowi w sposób bezpieczny i niezawodny. Projekt Combi-Ventilate stanowi przykład współpracy pomiędzy branżą inżynieryjną a Urzędem Opieki Zdrowotnej [ang. HSE]. Projekt można sprawnie zrealizować zaledwie w 5 tygodni.

Julie Sinnamon, prezes, Enterprise Irlandia

Irlandzkie spółki wykazują innowacyjne podejście w reagowaniu na pandemię Covid-19 i z zainteresowaniem przyglądamy się firmie Combilift, która zawsze stała na czele innowacji w sektorze wózków widłowych i przeładunku, a która teraz wykorzystuje swoją wiedzę produkcyjną w celu opracowania urządzenia Combi-Ventilate przyczyniającemu się do rozwiązania palącego problemu zapotrzebowania na wentylatory w skali globalnej. Życzę spółce Combilift powodzenia w opracowywaniu tego nowego produktu, a my w Enterprise Ireland cieszymy się na dalszą współpracę z Combilift, oraz innymi spółkami w toku opracowywania nowych i innowacyjnych rozwiązań w reakcji na kryzys.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.