REGULAMIN OCHRONY PRYWATNOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI COMBILIFT

REGULAMIN OCHRONY PRYWATNOŚCI

Spółka Combilift dąży do zabezpieczania Państwa prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z korzystaniem ze swoich danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem internetowym [email protected] a my chętnie pomożemy. Korzystając z tej strony lub/i naszych usług wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z tym, co opisano w „Regulaminie ochrony prywatności”.

KLUCZOWE DANE SZCZEGÓŁOWE

Na niniejszej stronie internetowej opisano sposób, w jaki Combilift chroni i wykorzystuje informacje podane przez Państwa spółce w trakcie korzystania z tej strony internetowej. Jeśli zostaną Państwo poproszeni o podanie informacji podczas stosowania tej strony internetowej, będą one wykorzystywane wyłącznie w sposób opisany w niniejszym „Regulaminie ochrony prywatności”. Treść niniejszego regulaminu jest okresowo aktualizowana. Najnowsza wersja jest publikowana na tej stronie. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego regulaminu, prosimy o kontakt z menadżerem ds. marketingu.

WPROWADZENIE

Gromadzimy i korzystamy z pewnych informacji o osobach fizycznych w celu zapewniania produktów i usług oraz aktywacji pewnych funkcji na tej stronie internetowej. Gromadzimy również informacje, aby lepiej rozumieć jak internauci korzystają z tej strony internetowej oraz podają im w stosownym czasie, stosowne informacje.

DEFINICJE

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych.

Przetwarzanie – wszelkie działanie lub zestaw działań, które są wykonywane na danych osobowych lub zestawach danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą – osoba fizyczna, której dane osobowe ulegają przetworzeniu.

Dziecko – osoba fizyczna w wieku poniżej 16 lat.

My/nas (zapisane wielką literą lub nie) – Combilift

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zobowiązujemy się do przestrzegania następujących zasad ochrony danych: Przetwarzanie ma charakter zgodny z prawem, uczciwy i przejrzysty. Nasze działania w ramach przetwarzania mają podstawy zgodne z prawem. Przed podjęciem przetwarzania danych osobowych zawsze bierzemy pod uwagę Państwa prawa. Na żądanie będziemy Państwu przedstawiać informacje dotyczące przetwarzania. Przetwarzanie jest ograniczone celem. Nasze działania w ramach przetwarzania odpowiadają celowi, dla którego dane osobowe zostały zebrane. Przetwarzanie prowadzone jest na minimalnej ilości danych. Zbieramy i przetwarzamy minimalną ilość danych osobowych potrzebnych do danego celu. Przetwarzanie jest ograniczone okresem czasu. Nie będziemy przechowywać Państwa danych osobowych przez okres dłuższy, niż jest to potrzebne. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność danych Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić nienaruszalność i poufność danych.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Osoba, której dane dotyczą posiada następujące prawa: Prawo do informacji – oznaczające, że mają Państwo prawo dowiedzieć się, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane; jakie dane są gromadzone, skąd zostały zebrane oraz dlaczego i przez kogo są przetwarzane. Prawo do dostępu – oznaczające, że mają Państwo prawo do dostępu do danych zebranych od Państwa/ na Państwa temat. Obejmuje to prawo do zażądania i otrzymania egzemplarza Państwa zebranych danych osobowych. Prawo do sprostowania – oznaczające, że mają Państwo prawo zażądać sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych, które są niedokładne lub niekompletne. Prawo do usunięcia – oznaczające, że w określonych okolicznościach mogą Państwo zażądać, aby dane osobowe zostały usunięte z naszej ewidencji. Prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania – oznaczające, że w określonych warunkach mają Państwo prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – oznaczające, że w określonych przypadkach mają Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu do przetwarzania Państwa danych osobowych, na przykład w przypadku marketingu bezpośredniego. Prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego przetwarzania – oznaczające, że mają Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego przetwarzania, z uwzględnieniem profilowania; oraz prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na przetwarzaniu zautomatyzowanym. Z prawa tego można skorzystać zawsze, gdy pojawi się efekt profilowania, niosący ze sobą skutki prawne dotyczące Państwa lub mające na Państwa znaczny wpływ. Prawo do przenoszenia danych – mają Państwo prawo do uzyskania swoich danych osobowych w formacie możliwym do odczytania maszynowego lub, jeśli jest to wykonalne, w formie przeniesienia bezpośredniego z jednego procesora na drugi. Prawo do wniesienia skargi – w przypadku, gdy odmówimy wykonania Państwa żądania na mocy praw dostępu, przekażemy Państwu przyczynę takiej decyzji. Prosimy o kontakt w przypadku niezadowolenia ze sposobu realizacji Państwa żądania. Prawo do pomocy organu nadzorczego – oznaczające, że mają Państwo prawo do pomocy ze strony organu nadzorczego oraz prawo do innych środków ochrony prawnej takich jak dochodzenie odszkodowania. Prawo do wycofania zgody – mają Państwo prawo do wycofania dowolnej udzielonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

JAKIE DANE GROMADZIMY

Możemy gromadzić następujące informacje: Imię i nazwisko i stanowisko pracy Informacje teleadresowe z uwzględnieniem adresu e-mail Dane demograficzne takie jak kod pocztowy, preferencje i zainteresowania Dane dotyczące korzystania ze strony internetowej Inne informacje ważne w kontekście zapytań klienta Inne informacje dotyczące ofert specjalnych i badań JAK WYKORZYSTUJEMY TE DANE Zbieranie tych danych pomaga nam zrozumieć, czego oczekują Państwo od spółki, umożliwiając nam dostarczanie udoskonalonych produktów i usług. W szczególności możemy korzystać z następujących danych: Na potrzeby naszej ewidencji wewnętrznej. W celu doskonalenia zapewnianych produktów i usług. W celu kontaktowania się z Państwem w odpowiedzi na konkretne zapytanie. W celu dostosowywania strony internetowej do Państwa potrzeb. W celu wysyłania e-maili promocyjnych na temat produktów, usług, ofert oraz innych rzeczy, które mogą być dla Państwa istotne. W celu wysyłania korespondencji promocyjnej oraz połączeń telefonicznych z Państwem w sprawie produktów, usług, ofert oraz innych rzeczy, które mogą być dla Państwa istotne. W celu kontaktowania się z Państwem przy pomocy e-maila, telefonu lub maila na potrzeby badań rynkowych.

DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH

Tutaj mogą Państwo uzyskać dostęp do naszej ewidencji Państwa danych osobowych

PLIKI COOKIE ORAZ JAK Z NICH KORZYSTAMY

CZYM JEST PLIK COOKIE?

Plik cookie jest niewielkim plikiem umieszczanym na twardym dysku Państwa komputera. Pozwalają one naszej stronie internetowej identyfikować Państwa komputer w trakcie przeglądania podstron na naszej stronie internetowej. Pliki cookie pozwalają stronom internetowym i aplikacjom magazynować swoje Państwa preferencje w celu prezentowania treści, opcji lub funkcji, które dotyczą konkretnie Państwa. Pozwalają nam one zobaczyć informacje na temat tego ile osób może korzystać ze strony internetowej oraz na jakie strony zwykle wchodzą.

JAK KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIE

Możemy korzystać z plików cookie w następujących celach: Do analizy ruchu na stronie z użyciem pakietu danych analitycznych. Zagregowanie korzystanie z danych pozwala nam doskonalić strukturę, układ, treści i funkcje naszej strony internetowej. Do identyfikacji, czy są Państwo zapisani na naszą stronę internetową. Plik cookie pozwala sprawdzić, czy są Państwo zapisani na stronę internetową. Do testowania treści na naszej stronie internetowej. Na przykład 50% z naszych użytkowników może zobaczyć jedną treść, a pozostałe 50% inną treść. Do przechowywania informacji na temat Państwa preferencji. Strona internetowa może przedstawić Państwu informacje, które uznają Państwo za istotne i interesujące. Do rozpoznania, gdy powrócą Państwo na naszą stronę internetową. Możemy przedstawiać Państwu istotne treści lub przekazać Państwu funkcjonalność, z której korzystali Państwo poprzednio. Pliki cookie nie zapewniają nam dostępu do Państwa komputera lub jakichkolwiek informacji na Państwa temat innych niż te, które postanowią Państwo nam udostępnić.

KONTROLOWANIE PLIKÓW COOKIE

Mogą Państwo wykorzystać ustawienia plików cookie Państwa przeglądarki sieciowej w celu określenia, jak strona internetowa korzysta z plików cookie. Jeśli nie chcą Państwo, aby nasza strona internetowa przechowywała pliki cookie na Państwa komputerze lub urządzeniu, powinni Państwo ustawić swoją przeglądarkę internetową na odrzucanie plików cookie. Prosimy jednak zauważyć, że może to wpłynąć na sposób funkcjonowania naszej strony internetowej. Niektóre strony i usługi mogą stać się dla Państwa niedostępne. Jeśli nie zmienią Państwo ustawienia swojej przeglądarki tak, by odrzucała pliki cookie, nasza strona internetowa będzie wystawiać pliki cookie, gdy będą Państwo na nią wchodzić. Mogą Państwo usuwać pliki cookie przechowywane na swoim komputerze przy pomocy ustawień Państwa przeglądarki. Alternatywnie mogą Państwo kontrolować pewne pliki cookie osoby trzeciej korzystając z platformy doskonalenia prywatności takich jak: optout.aboutads.info lub youronlinechoices.com. Zapraszamy na Cookies & You spółki COMBILIFT, aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie oraz sposobu, w jaki są wykorzystywane.

NIEZBĘDNE PLIKI COOKIE

Niezbędne pliki cookie odgrywają zasadniczą rolę w umożliwianiu Państwu przyjmowania usługi na stronie internetowej. Na przykład, pliki cookie pomocne w przestrzeganiu prawa (np. w zapewnianiu bezpieczeństwa Państwa informacji). Nie bylibyśmy w stanie prowadzić naszej strony internetowej bez korzystania z „niezbędnych” plików cookie. GOOGLE ANALYTICS Korzystamy z Google Analytics w celu mierzenia ruchu na naszej stronie internetowej. Google posiada swój własny „Regulamin ochrony prywatności”, z treścią którego można się zapoznać tutaj. Jeśli chcą Państwo zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics, zapraszamy na podstronę rezygnacji z Google Analytics. DZIECI Nie zamierzamy gromadzić ani świadomie gromadzić informacji od dzieci. Nie kierujemy naszych usług do dzieci.

KONTROLOWANIE INFORMACJI NA PAŃSTWA TEMAT

W trakcie wypełniania formularza lub przekazywania nam danych szczegółowych na naszej stronie internetowej, zobaczą Państwo przynajmniej jedną rubrykę do zaznaczenia umożliwiając Państwu:

  • rezygnację z otrzymywania przekazów marketingowych od nas w trybie e-maila, telefonicznym, esemesowym lub pocztą.

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na korzystanie przez nas z Państwa informacji do celów marketingowych, mogą Państwo w prosty sposób zmienić zdanie przy pomocy jednej z poniższych metod:

  • Prosimy o zalogowanie się na naszej stronie internetowej i zmianę swoich ustawień rezygnacji.
  • Prosimy o wysłanie adresu na adres: [email protected]

Nigdy nie wynajmujemy, nie prowadzimy dystrybucji ani nie sprzedajemy Państwa informacji osobowych osobom trzecim chyba, że mamy Państwa zgodę lub zobowiązują nas do tego postanowienia przepisów. Wszelkie informacje osobowe, które posiadamy na Państwa temat, są przechowywane i przetwarzane zgodnie z naszym „Regulaminem ochrony danych” oraz postanowieniami ustawy o ochronie danych z 1998 roku.

BEZPIECZEŃSTWO

Będziemy zawsze przechowywać Państwa informacje w sposób bezpieczny. Nie udostępniamy Państwa danych osobowych osobom nieznanym. W celu podawania i przesyłania danych stosujemy bezpieczne protokoły (takie jak HTTPS). W stosowanych miejscach stosujemy anonimizację i pseudonimy. Monitorujemy nasze systemy pod kątem potencjalnych słabych punktów i ataków. W celu niedopuszczenia do nieautoryzowanych ujawnień czy dostępu do Państwa informacji, wdrożyliśmy silne zabezpieczenia fizyczne i elektroniczne. Przestrzegamy również surowych procedur mających na celu zapewnienie, że wszelkie prace dotyczące wszystkich danych osobowych wykonywane są zgodnie z ustawą o ochronie danych z roku 1998. Nawet jeśli staramy się najbardziej, jak jesteśmy w stanie, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji. Zobowiązujemy się jednak do powiadamiania odpowiednich władz o naruszeniach związanych z danymi. Będziemy również Państwa powiadamiać w przypadku wystąpienia zagrożenia dla Państwa praw lub interesów. Zrobimy wszystko co zasadnie możemy, aby nie dopuścić do naruszeń w zakresie bezpieczeństwa i pomóc władzom w przypadku, gdy dojdzie do jakichkolwiek naruszeń. Jeśli mają Państwo u nas jakieś konto należy mieć na uwadze, że trzeba zachować swoją nazwę użytkownika i hasło w tajemnicy. Linki z naszej strony. Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron. Prosimy mieć na uwadze, że nie posiadamy kontroli nad stronami internetowymi spoza domen Combilift. W przypadku przekazania informacji stronie internetowej, z którą posiadamy link nie ponosimy odpowiedzialności za jej ochronę i prywatność. Należy zawsze zachowywać czujność przekazując dane na strony internetowe. Należy uważnie czytać regulaminy ochrony danych i prywatności danej strony.

INFORMACJE TELEADRESOWE

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH COMBILIFT

John Nealon

Adres e-mail : [email protected]

Nr telefonu: 042 97 49515

ORGAN NADZORCZY

Adres e-mail: [email protected]

Nr telefonu: +353 57 868 4800

ZMIANY DO NINIEJSZEGO REGULAMINU OCHRONY PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym „Regulaminie ochrony prywatności”.

Ostatniej zmiany dokonano 14 maja 2018 r.

W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z PRZEŁADUNKIEM TOWARÓW - ZAPRASZAMY DO KONTAKTU JUŻ DZISIAJ!